up
down
משפחת שופטי

בית משפחת שופטי הוא בית בן שתי קומות שחלקו שימש כמרפאה ווטרינרית. אב המשפחה נפטר ואשתו ביקשה לסגור את הקליניקה וליצור מרחבי מגורים שיתאימו לסגנון החיים של המשפחה. כבר ממבט ראשון היה ברור כי יש בבית עומס של פריטים, שפשוט לא מצאו את מקומם.
אין ספק, כאן חייבים סדר חדש, מלווה בעיצוב הבית כדי לתת זוויות חדשות, לרענן את הבית  ולהבליט את הרהיטים והחפצים היחודיים.
התחלנו במיפוי החדרים ומרחבי הפעילות הביתיים. מיינו, סידרנו וארגננו את החדרים כך שיתאימו לשינוי שעברה המשפחה ולדינמיקה החדשה שנוצרה. הקליניקה נוקתה לחלוטין והפכה לחדר משחקים לבן הצעיר. רהיטי הבית מוקמו בחדרים באופן פרקטי ונעים לעין, וכל פריט זכה למיקום מוגדר וברור שיקל על סידור הבית בפעילות היום-יומית.