up
down
עיצוב חנות – בוטיק חן

ישנן חנויות בגדים לאלפים, כיצד ניתן לבדל ולהבליט חנות אחת לעומת האחרות? בעיה זו בלטה במיוחד כשמדובר בבוטיק חן. עוד לפני שנכנסנו לחנות, הבחנו שיש מקום לשינויים בעיצוב. שינוי מיקום השלט ועיצוב חלון הראווה כך שיראה מזמין ומפתה. בתוך החנות היו מאות פריטים והעין לא הצליחה להתמקד. התחושה הראשונית הייתה של עומס וכבדות ונראהכי  היה הבריחה את הלקוחות ולכך הייתה השפעה על רמת הרווחיות של הבוטיק.
נכנסנו לעבודה בכל המרץ, מיינו וארגננו בדרך שונה, כדי להקל על הלקוחות את הגישה לאיזור ולמדף הרצוי. שחררנו את החנות מעומס הפריטים ובכך הדגשנו את אביזרי הריהוט המיוחדים שהיו עד עתה מוסתרים תחת ערימות הבגדים. דאגנו להבליט בגדים אופנתיים, המייחדים את החנות, כדי לפתות את העין ולמשוך את הקונות.
הרגשנו שעזרנו לברווזון המכוער להפוך, כמו באגדה, לברבור עדין ואופנתי.