up
down
מיפוי הבית

תחילת התהליך בפגישת היכרות תוך הכרת כל דיירי הבית על צרכיהם והעדפותיהם השונות. נלמד על ההרגלים שלכם, הרצונות, הכלים הדרושים לכם לשיפור תנאי הדינמיקה המשתנים בחייכם ובביתכם.
נתחיל בסיור בחדרי הבית, נצלם, נמדוד ונחשוב יחד על הקיים ועל האפשרויות לרכישת תוספות או שינויים מינימליים מתוך הקיים בביתכם.

כעבור מספר ימים שנקבע מראש נעביר אליכם הצעה כללית ובה רעיונות למימוש שיטת "סידהרתא" שתכלול את התקציב המשוער ולוח הזמנים לביצוע.

במידה ותכנית העבודה של "סידהרתא" מתאימה ועונה לצרכיכם, נתחיל במיון תכולת הבית, תוך החלטה משותפת ממה ניתן להיפרד, ומה צריך לרכוש.
"סידהרתא" אינה חברת שיפוץ ובנייה אלא רעיון וביצוע של סדר מחודש באיזור המחייה והחיים הקיים.