up
down
מיצוב הרהיטים והחפצים

שלב מתקדם זה יוביל אותנו לסדר שכל-כך רצינו, ובו נניח כל חפץ במקום המתאים לו מבחינה פונקציונאלית. הסדר והארגון יהיו כל-כך ברורים ונכונים לכם, שהתגובות אותן אני מקבלת תמיד הן, "איך אני לא חשבתי על זה קודם..." מה שחשוב הוא שמעתה, הסדר יוכל להישמר לאורך זמן ולא תצטרכו אותי בכל שבוע כדי לסדר ולארגן את הבית. אתם תוכלו לעשות זאת בקלות בעצמכם.