up
down
סידור ארונות

ארגון הבית מתחיל... ב- סידור ארונות:
סידור הארונות מאפשר לנו לבצע "ספירת מלאי" של כל החפצים, הבגדים והציוד שיש לנו. אם סידרת את הארונות – עשית לפחות מחצית העבודה. עלייך לעבור ארון ארון , מגירה - מגירה. כן! גם הבוידם והמרתף הם חלקים מהבית. יש לעבור, לבדוק ולמיין כל פריט ופריט.
סידור הארונות מחייב תהליך אלימינציה – ניפוי, שבו נפרדים יפה מהדברים שאיננו זקוקים להם עוד או שפג תוקפם. מנסיוני, ניפוי החפצים משחרר גם אותנו. זהו גם אחד העקרונות החשובים בתורת הפנג-שוואי. ובנוסף, מתפנה לך מקום בארונות כך שאפשר לקנות דברים חדשים... איזה כייף!
הצוות המקצועי של סידהרתא, יעזור לך לסדר את הארונות ולמקם את הבגדים והחפצים בצורה נוחה ובעיקר יעילה, כך שהסדר ישמר לאורך זמן.