up
down
דירה למכירה
שדרוג דירה למכירה
כאשר אנו עומדים למכור את דירתנו, אנו שואפים לקבל את התמורה המירבית עבורה. באופן טבעי אנו מזניחים את שאנו משאירים מאחורינו ושוכחים כי ה"קונה הפוטנציאלי" שבא אחרינו יהנה למצוא דירה שאינה מוזנחת ושניתן לראות את האפשרויות הטמונות בה לרצונותיו .
"סידהרתא" מתמחה בשידרוג קוסמטי יעיל וחסכוני של דירות העומדות למכירה ומעלות ע"י כך את ערך הדירה ומכירתה ללא עיכובים מיותרים.