up
down
תהליך מעבר הדירה

תהליך מעבר הדירה של סידהרתא כולל:

תכנון - נערוך תוכנית מפורטת של המעבר
מיפוי - נמפה את הרהיטים והחפצים הקיימים
מיקום - נחליט על מיקומם בבית החדש
מיון וניפוי – נמיין את החפצים, ננפה ונשתחרר מהעומס
אריזה ופריקה – נארוז עבורכם בבית הישן ונפרוק עבורכם בביתכם החדש
התאמת פתרונות – נגבש פתרונות לבעיות שצצות עם המעבר
עיצוב הבית – נעצב את חדרי הבית כך שיתאימו לסגנון חייכם