up
down
רונה שופטי

יומיים עם רותי ונהידה
התמזל מזלנו ורותי הסכימה לשקוע בבלאגן הפרטי שלנו למשך יומיים.
בשרוולים מופשלים ואנרגיות גבינזוניות החלה רותי במלאכה. נאהידה, המנקה, בעיניים פקוחות ונדהמות, עקבה אחר זרם החפצים והרהיטים שהחל לנוע בשטף כשלאחריו הגיעה ההוראה הקבועה: לנקות, לנקות, לנקות...
המיון, הקטלוג והסידור של אין סוף הפריטים הגיע מיד לאחר מכן. הג'אנק נזרק, הפריטים מוינו והושמו בסלסילות מהודרות שנבחרו ונרכשו ע"י רותי, הרהיטים נדדו, הקירות התעגלו בפינות כדי לפנות מקום מתאים לרהיטים, התמונות שינו גובה ומיקום, והבית התעורר לחיים חדשים - נקי מסודר ומטופח.
ונאהידה...נאהידה עד היום נעמדת כשמבט נוגה בעיניה והיא ממלמלת רותי...רותי.....
משפחת שופטי, טבעון